Dovolená v Toskánsku již od 1050 Kč »

Lucca

Toskánsko – náměstí Lucca

Metropolí toskánské provincie Lucca je stejnojmenné město, které můžeme najít na levém břehu řeky Serchio, zhruba 75 kilometrů západně od Florencie. Jeho rozloha je 185 kilometrů čtverečných a žije zde okolo 86 000 lidí. Lucca je obklopena zemědělsky využívanými rozlehlými pláněmi.

Historie a zajímavá architektura města, spolu s řadou kulturních památek, jsou důvodem, proč sem při toulkách Toskánskem zavítat. Romantické duše jistě zaplesají při chůzi křivolakými uličkami, které spojují jednotlivá náměstí a turisticky zajímavé objekty.

Lucca je také jedním z mála italských měst, kde se zachovaly městské hradby. Ty uchránily centrum od automobilového provozu a poskytují tak návštěvníkům ničím nerušený zážitek z prohlídky historického jádra města.

Historie

Původní osídlení zde vzniklo v době Kelto-Iberů. V roce 180 před naším letopočtem sem vtrhli Římané a místo kolonizovali. Lucca byla dokonce městem, kde Caesar založil, spolu s Pompeiusem a Crassusem, první triumvirát. Z této doby se zachovala síť ulic a starověké fórum.

Později Lucca vystřídala několik majitelů a správců. Jedním z nich byl dokonce i Karel IV. A byl to právě on, kdo tomuto městu vrátil samostatnost a dovolil, aby ekonomicky vzkvétalo. Dařilo se zde zejména obchodu s hedvábím. To zde bylo vyráběno a dováženo až do zemí Orientu. Díky bohatství, které tento obchod přinesl, byly opravovány kostely a vznikaly nové gotické rezidence.

V šestnáctém století, zvláště v jeho druhé polovině, obchod v Lucce upadá a oblast se stává zemědělskou. V okolí vyrůstají venkovské usedlosti. V roce 1805 daruje Napoleon Bonaparte město své sestře Élise. Ta mu vládne do roku 1813. V roce 1847 se Lucca stává součástí Toskánska.

Památky a umění

Úžasná podívaná na město je z již zmíněných hradeb. Ty se dochovaly okolo celého města a jejich stav je opravdu unikátní. Procházka po nich a pohled z ptačí perspektivy jistě stojí za to, přičemž zde můžete kroužit i na kole nebo kolečkových bruslích.

Také další místa jistě stojí za zhlédnutí. Jednotlivá náměstí jsou spojena sítí uliček a je tak jednoduché se z jednoho dostat na druhé. V orientaci může pomoci mapa, která je k dispozici zdarma v informačním centru nedaleko brány Porta San Donato.

Na náměstí Piazza San Michele mohou turisté navštívit San Michel in Foro. Tento kostel je obdivován pro svoji bohatou výzdobu v románském stylu.

I ostatní náměstí v Lucce nabízejí mnoho zajímavého. Můžeme zde najít další kostely, dómy a paláce. Na Piazza Martino se nachází kostel Sv.Martina, kde je uložen slavný dřevěný krucifix zvaný Volti Santo o jehož vzniku a nalezení kolují různé pověsti. V dalším kostele, San Frediano, který byl vystaven v letech 1118–1147, zase spatříme unikátní slavnou mozaiku z 13. století Nanebevzetí Páně.

Kromě architektonických a kulturních památek je Lucca spjata i s několika zajímavými jmény z dob dávno minulých. Narodil se zde například Lucius III., papež, který zavedl první biskupskou inkvizici. Což měl být jakýsi kontrolní orgán, který dohlížel na dodržování víry a mravů, později potíral kacířství.

Dalším významnějším rodákem byl Paschalis III., což byl protipapež papeže Alexandra III. V roce 1650 se v Lucce narodil i architekt a kněz Domenico Martinelli. Ten působil i v Čechách a na Moravě. Z hudebního odvětví potom musíme zmínit operního skladatele Alfreda Catalaniho a jeho slavnějšího kolegu Giacoma Pucciniho. Puccini se narodil roku 1858 a v Lucce lze navštívit jeho rodný dům.

Celkový starobylý ráz města a zvláštní atmosféra, které se zachovaly až do dnešních dnů, láká mnoho turistů. Ročně jich sem zavítá opravdu velké množství a mnozí se opakovaně vrací, aby Luccu poznali více a podrobněji.